Kommende aktiviteter

20 jul 2018
12:00PM - 01:00PM
Gatelaget trening
23 jul 2018
11:00AM - 03:00PM
Eldreenergi
23 jul 2018
04:00PM - 05:00PM
Styrketrening/ Engaaktiv
24 jul 2018
12:00PM - 01:00PM
Gatelaget trening

Inkluderingsprosjektet

Hovedmål

Inkluderingsprosjektet skal gi barn, ungdom og voksne med dårlig økonomi gratis fritids- og ferietilbud. Målet er å skape positive aktiviteter.

Delmål                                                      

Inkluderingsprosjektet skal:

 • gi barn og ungdom fra familier med dårlig økonomi en meningsfylt hverdag og fritid på lik linje med andre barn.        
 • gi tilbud om deltagelse i idrett; herunder dekning av kontingent, treningsavgift, cuper/ turneringer og utstyr.
 • gi minoritetsspråklige kvinner tilbud om gratis fysisk aktivitet og informasjon om kosthold, ernæring og andre dagsaktuelle temaer.
 • gi tilbud til minoritetsspråklige kvinner om nettverksskapende tiltak og tilbud.
 • tilrettelegge for ferietilbud til barn, ungdom og familier med dårlig økonomi.
 • gi sykehusbarn positive opplevelser i en ellers tøff hverdag.
 • gi et fotballtilbud til rusavhengige.

Målgrupper

Inkluderingsprosjektet skal jobbe overfor følgende målgrupper:

 • Barn og unge under 18 år som kommer fra familier med dårlig økonomi
 • Familier som mottar sosiale stønader
 • Foreldre hvor en eller begge er langtidsledige
 • Foreldre med sykdommer som gjør dem arbeidsuføre
 • Barn og familier tilknyttet barnevernet
 • Barn og mødre som er tilknyttet krisesenter
 • Minoritetsspråklige kvinner
 • Ungdom som trenger fritidstilbud
 • Kreftsyke barn og ungdom
 • Rusavhengige

enga

Inkluderingsprosjektet ønsker å gi tilbud til grupper i samfunnet som har ulike utfordringer og trenger positive tilbud i hverdagen. Vi ønsker å skape arenaer for grupper som barn, ungdom og familier med dårlig økonomi, rusavhengige, kreftsyke, barnevernsbarn eller andre grupper.

Vålerenga Fotball tilhører bydel Gamle Oslo, som er den bydelen med høyest andel av barn fra familier med dårlig økonomi. Vålerenga Fotball er en stor klubb der mange barn og ungdom er aktive i fotballen. Gjennom årene har vi sett mange barn og ungdom faller ut av idretten fordi de ikke har råd til å betale medlemskontingent og treningsavgifter. På grunnlag av dette startet vi Inkluderingsprosjektet våren 2011.


Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Tel: 23 24 78 00. PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. Besøksadresse: Innspurten 12 A, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Vi har 87 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2016 Vålerenga Samfunn. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2016 Web Norge.