Vi gjør Oslo til en bedre by å bo i!

Fire hovedprosjekter

Stiftelsens mange sosiale prosjekter og aktiviteter er organisert under fire hovedprosjekter;
Vålerenga mot Rasisme, Jobbsjansen, Inkludering og Engaaktiv.

Vålerenga mot Rasisme ble opprettet i 1996, og har siden brukt fotballen som et verktøy for å skape god inkludering og integrering. I dag består Vålerenga mot Rasisme av mange ulike prosjekter og aktiviteter der mangfold, inkludering, Fair Play og gode holdninger er i fokus.
Jobbsjansen er et arbeidstreningsprogram for ungdom og voksne som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, som ble etablert i 2006. Ungdomslederprogrammet «Ung Leder Vålerenga» inngår også under Jobbsjansen.
Inkludering har siden 2008 har hatt som mål å inkludere mennesker som av ulike årsaker står utenfor samfunnet, og gi dem et meningsfylt fritidstilbud på lik linje med andre. Noen av målgruppene her er familier med lav inntekt, rusavhengige, kreftsyke, og personer med bakgrunn fra barnevernet. 
Engaaktiv ble opprettet i 2017 etter å ha sett behovet fra de andre prosjektene til å ha et større fokus på fysisk helse. Vålerenga Samfunn har stor tro på verdien av å være i aktivitet og føle fellesskapet fra et idrettsmiljø. Aktivitetene som tilbys i Engaaktiv er lavterskel og bidrar til mestring, idrettsglede, trygghet og trivsel.

Siste nytt

Rull til toppen