Lars Eirik har skrevet historie i Vålerenga

Lars Eirik Eggen trer av som daglig leder i Vålerenga Samfunn etter over 18 år i klubben. Han har bygget opp Vålerenga Samfunn, og har gjennom sitt arbeid utvilsomt gjort Oslo til en bedre by å bo i for mange av byens beboere.

 Bygget opp samfunnsarbeidet i klubben

Lars Eirik startet sitt sosiale arbeid i Vålerenga som prosjektleder i prosjektet Vålerenga mot Rasisme i 2000, som også på den tiden var der det samfunnsnyttige arbeidet til klubben var organisert. I 2006 startet han opp Jobbsjansen, som siden da har gitt arbeidstrening til over 500 personer i Oslo. Inkludering ble deretter startet opp i 2008, som har som mål å inkludere mennesker som av ulike årsaker står utenfor samfunnet, og gi dem et meningsfylt fritidstilbud på lik linje med andre. Noen av målgruppene her er familier med lav inntekt, rusavhengige, kreftsyke, og personer med bakgrunn fra barnevernet.

Lars Eirik sine ideer og initiativer har startet opp Gatelag for personer som har utfordringer knyttet til rus, ferietilbud for lavinntektsfamilier, gåfotballag for eldre over 60 år, flyktningfotballag for nyankomne og enslige asylsøkere og mye mye mer. I 2017 startet han sammen med øvrige ansatte i Vålerenga Samfunn opp Engaaktiv. Engaaktiv har fokus på fysisk helse og gir deltagere fra ulike målgrupper lavterskel aktivitetstilbud som bidrar til mestring, idrettsglede, trygghet og trivsel.  

Bilde: Lars Eirik «in action» med ungdommer fra arbeidstreningsprogrammet Jobbsjansen en stund tilbake i tid. 

Stiftet Vålerenga Samfunn

I 2014 ble det sosiale arbeidet i Vålerenga organisert under en egen stiftelse, Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn, ofte forkortet til Vålerenga SamfunnDet gjør det sosiale arbeidet til klubben økonomisk uavhengig av det sportslige, og mulighetene for videre vekst mer gunstig.

I dag har Vålerenga Samfunn 4,5 årsverk, 6 deltidsansatte og mange frivillige som jobber med ulike prosjekter som inkluderer og integrerer personer med ulike bakgrunner inn i samfunnet. 

En stor takk

Styreleder for Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn, Tom Krøning, takker Lars Eirik for innsatsen på vegne av styret.

– Som styreleder har det vært en fornøyelse å få anledning til å samarbeide med Lars Eirik i disse årene. Han kan se tilbake på et imponerende og langvarig arbeid for VIFs omfattende samfunnsengasjement. Uten hans innsats hadde ikke Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn vært det den er i dag. Styret vil takke han for hans imponerende arbeidsinnsats og glødende samfunnsengasjement, og samtidig ønske han alt godt for fremtiden, sier han.

Det står stor respekt av jobben Lars Eirik har gjort med å bygge opp samfunnsavdelingen i Vålerenga Fotball. Ansatte i Vålerenga Samfunn og øvrige i hele Vålerengafamilien ønsker å takke han stort for jobben han har gjort for klubben og ønsker han lykke til med nye utfordringer!

About Author

Lars Eirik har skrevet historie i Vålerenga
Rull til toppen