Verdensdagen for psykisk helse

Gatelaget er betydningsfullt.

I dag er det verdensdagen for psykisk helse, og tema for 2020 er ”spør mer”. For William Halsvik fra Vålerenga Samfunns Gatelag, er betydningen av å være en del av et slikt fellesskap stor for den psykiske helsen.

Verdensdagen for psykisk helse

Vi har alle en psykisk helse, og markeringen av verdensdagen er viktig for å fremme økt bevissthet og fjerne tabu rundt dette. I Vålerenga Samfunn er vi opptatt av å skape møteplasser og tilhørighet for deltagerne i prosjektene våre, og vi opplever at dette har en avgjørende betydning for den psykiske helsen til mange.

#Spør

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er ”spør mer”. Kampanjen har som mål å oppfordre oss til alle til å spørre hverandre hvordan vi har det, vise interesse og vennlig nysgjerrighet. Ved å spørre lærer man mer, blir bedre kjent og kan finne ut om noen har det vondt eller vanskelig. Å spørre kan med andre ord, gi bedre psykisk helse.

En av møteplassene i Vålerenga Samfunn, er Gatelaget, som er et fotballag for personer som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus. William Halsvik fra Vålerengas Gatelag forteller om betydningen av å være en del av laget;

– Det å ha noe fast å gå til, der man møter folk som spør hvordan du har det, kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen min. Man får tilbakemeldinger, blir ”heid på”, og får vært sosial. Også er det verdifullt å knytte sterkere bånd til andre mennesker i Oslo. For meg betyr Vålerenga og Gatelaget veldig mye, sier han.

Bilde: På trening med Gatelaget markeres det for at laget er mer enn bare fotball.

Fellesskap og tilhørighet

Forskning fra Universitetet i Sørøst- Norge, som har fulgt fire av Norges gatelag over et år, trekker frem opplevelsen av fellesskap og tilhørighet som en av suksessfaktorene til gatelagene i Norge. Deltagerne tar vare på hverandre og bygger trygge rammer rundt hverandre i et kameratskap med likeperson-støtte som den rusomsorgen og ettervernet spillerne møter andre steder, ikke lykkes like godt med, sies det i forskningsrapporten.

Trener for Gatelaget, Henrik Gimle, ser dette tydelig på treninger og andre sosiale aktiviteter med Gatelaget til Vålerenga Samfunn.

– Spillerne møter likesinnede som har eller har hatt samme utfordringer som dem selv, på en uhøytidelig og lystbetont arena. Det senker terskelen for å spørre hverandre hvordan de har det, få snakket om personlige utfordringer, og heie på hverandre, forklarer han.

Link til forskningsrapport: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2579393

About Author

Verdensdagen for psykisk helse
Rull til toppen