Dag: 21. oktober 2020

Drømmefondet

Drømmefondet gir økonomisk støtte til treningstilbud, kulturtilbud eller studietilbud til personer med begrenset økonomi. Store økonomiske forskjeller i Oslo Vålerenga Samfunn jobber for et mer inkluderende Oslo. Et av målene med inkluderingsarbeidet til Stiftelsen er å gi personer med lavinntektsbakgrunn en meningsfull hverdag og fritidstilbud på lik linje med andre. Det er kjent at Oslo […]

Rull til toppen