Drømmefondet

Drømmefondet gir økonomisk støtte til treningstilbud, kulturtilbud eller studietilbud til personer med begrenset økonomi.

Store økonomiske forskjeller i Oslo

Vålerenga Samfunn jobber for et mer inkluderende Oslo. Et av målene med inkluderingsarbeidet til Stiftelsen er å gi personer med lavinntektsbakgrunn en meningsfull hverdag og fritidstilbud på lik linje med andre. Det er kjent at Oslo har en veldig høy fattigdomsandel sammenlignet med resten av landet, og det er også veldig skjevt fordelt innad i byen.

Det er dessverre langt i fra alle i Oslo som har økonomi til å ta del i den organiserte idretten, dra på kino eller ta opp fag som privatist. I bydel Gamle Oslo, som Vålerenga fotball ligger i, viser tall at over 30% av barna lever under fattigdomsgrensa.

Oppfylling av drømmer og inkludering

Med Drømmefondet ønsker Vålerenga Samfunn i samarbeid med Anthonstiftelsen å gi barn, ungdom og voksne som har begrenset økonomi støtte til ulike behov. Vålerenga Samfunn er opptatt av å bevilge midlene til aktiviteter, opplevelser, kurs eller utstyr som skaper verdi og kan bidra til å oppfylle drømmer hos den som mottar det!

Prosjektleder i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn, Julie Dale Braathen, forklarer hvordan Drømmefondet kan bidra til et mer inkluderende Oslo.

– Hvis vi kan gi de som har lite litt støtte, er det med på å utjevne ulikheter i Oslo. Ikke bare fører det til en mer inkluderende by, det er også forebyggende med tanke på utenforskap, mobbing, fattigdom og kriminalitet i byen vår, sier hun.

Hva kan det søkes på?

Deltagelse på sosiale arenaer kan være vel så viktig som materielle levevilkår for å føle at en har en meningsfull hverdag og fritid. Drømmefondet gir derfor støtte til en rekke sosiale og kulturelle opplevelser i form av teater, konserter, fornøyelsespark, sportsarrangement og andre kulturtilbud.

Det kan også søkes om støtte til ulike former for treningstilbud som for eksempel dekning av treningsavgifter og medlemskontingenter i ulike idretter, nybegynnerkurs/ idrettsskoler i ulike idretter, kurs i ulike fritidstilbud (kajakk, kiting, klatring, svømming, osv.).

For personer over 15 år kan det søkes om tilbud med formål om å studere eller oppnå kompetanseheving. Det kan f.eks. være å få dekket utgiftene ved å ta opp fag fra videregående skole som privatist og søke på enkle kurs som gir deg kompetanseheving (truckfører, datakurs, vekterkurs).

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema på vår hjemmeside: Søknadsskjema

For spørsmål,  ta kontakt med Julie Braathen på e-post julie.braathen@vif.no eller telefon 99341136.

About Author

Drømmefondet
Rull til toppen