Vålerenga Samfunn arrangerer ferie for lavinntektsfamilier

Vålerenga Samfunn har gleden av å invitere familier med lav inntekt til en opplevelsesfull uke der de kan skape gode ferieminner sammen med familien. Vi arrangerer ferieaktiviteter i uke 26 og 32.

Opplevelsesfull uke 

Som en del av Stiftelsens inkluderingsarbeid arrangerer vi ferieaktiviteter for lavinntektsfamilier. Vi ønsker å gi familier som ikke har mulighet til å dra på ferie en opplevelsesfull uke med meningsfulle fritidsaktiviteter på lik linje med andre. I løpet av uken får familiene prøvd seg på mange ulike aktiviteter og kulturelle opplevelser.

Økende andel lavinntektsfamilier

Andelen barn som vokser opp med lav inntekt har økt hvert år de siste ti årene, og det er mest fattigdom blant barn i Oslo og Viken (SSB, 2021). Vålerenga Samfunn ser stor verdi av i å gi barn og unge i denne gruppen sosiale opplevelser og mulighet til å knytte nettverk for å engasjere seg i idretten.  Ved å delta på ferieaktiviteter med Vålerenga Samfunn får familiene skapt gode ferieminner sammen!

Praktisk informasjon

Tid: Uke 26 (man 28/06 – tors 01/07) og uke 32 (man 09/08 – tors 12/08)

Program: Ferieuken består av fire dager med aktiviteter og en overnatting på hotell, forutsatt at restriksjonene knyttet til COVID-19 tillater det de gjeldende ukene. Mer detaljert program kommer nærmere.

Søknad: For å delta må det sendes inn et søknadsskjema her: Søknadsskjema ferieaktivitet.

I søknadsskjemaet må det oppgis ønsket ferieuke og en kontaktperson fra det offentlige som kan bekrefte at familien har en utfordrende økonomi.

NB! Hele familien må kunne delta på alle dagene i den aktuelle ferieuken det søkes på for å få plass.

Spørsmål: Ta kontakt med prosjektleder for ferieaktivitetene, Julie Braathen, på e-post julie.braathen@vif.no eller tlf. 99341136 for spørsmål.

About Author

Vålerenga Samfunn arrangerer ferie for lavinntektsfamilier
Rull til toppen