Vålerenga Samfunn ønsker god jul!

2021 går mot slutten og julen er like rundt hjørnet. Vålerenga Samfunn ønsker å takke for det gamle og ønske god jul og godt nyttår til alle samarbeidspartnere, involverte i våre prosjekter og de som følger med på stiftelsens arbeid!

For et varmere og mer inkluderende samfunn

Vålerenga Samfunn jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn. Stiftelsens mange sosiale prosjekter og aktiviteter er organisert under våre fire hovedprosjekter; Vålerenga mot Rasisme, Jobbsjansen, Inkludering og Engaaktiv.  Med en pågående koronaepidemi har vi blitt utfordret til å tenke annerledes for å skape og tilpasse møteplassene og prosjektene våre til tider i 2021. Til tross for dette har vi klart å gjennomføre mange prosjekter og aktiviteter i året som har gått.

Kort oppsummering av 2021

Hver dag ser vi viktigheten og verdien av sosiale møteplasser og det å være en del av et fellesskap. Gatelaget er et fotballag for personer med utfordringer knyttet til rus, og kanskje det største prosjektet vi har. I løpet av  2021 har vi hatt over 70 spillere innom, opprettholdt fire treninger per uke og vært i Barcelona med de spillerene som har jobbet dugnad i klubben. En annen gruppe i samfunnet som har vært ekstra sårbar under koronaepidemien, er de som står arbeidsledige eller uten skoleplass. I 2021 har vi gjennomført to kull med Jobbsjansen, som er et program som hjelper disse inn i arbeid eller videre i denne prosessen med fokus på mestring og personlig utvikling. 

Videre jobber vi mye forebyggende mot utenforskap og for et mer inkluderende samfunn- spesielt rettet mot barn og unge. Uvitenhet og intoleranse ligger ofte til grunn for rasisme og diskriminering. Ved å bygge sosial kompetanse, skape forståelse for ulikheter og berikelsen et mangfoldig samfunn gir oss skaper vi gode holdninger hos de unge. Høsten 2021 startet vi opp Forbildeprosjektet i samarbeid med lokale barne- og ungdomsskoler. Prosjektet utdanner elever i blant annet Vålerenga mot Rasisme, Inkludering og Fair Play, lar elevene bidra i gymtimene på yngre trinn, og starter opp åpne treningsarenaer etter skoletid. 

Høsten 2021 kunne vi også endelig sette i gang sesong 2 av Community Champions Leauge – en fotballiga for 9.klassinger på skoler i Oslo med et sterkt sosialt fokus. Lagene får nemlig ikke bare poeng for å vinne fotballkamper, men også for å opptre i god Fair Play-ånd og å gjøre sosiale bidrag i lokalmiljøet. Det har vært gledelig å se ungdommene melde inn bidrag som å dele ut munnbind og antibac på kjøpesenter, samle inn penger til TV-aksjonen, bytte dekk på biler og lage frokost til medelever.

Vi har også hatt gleden av å gjennomføre ungdomslederprogrammet Ung Leder Vålerenga for to kull med ungdommer fra 15- 19 år. Dette programmet utvikler ungdommer til å bli aktivitetsledere som bidrar i sine lokalmiljøer. Og siden vi digger ungdommer som bidrar – har vi også ansatt en del Unge Ledere til å jobbe for oss på gratis og lavterskel Idrettsskoler som vi arrangerer i skolens ferier. Vi har også dyktige ungdommer som har gjennomført programmet som jobber hos oss på Sportskvelder, som er et aktivitetstilbud etter skoletid på ulike skoler i Oslo. Siden mange barn i Oslo lever i familier med vedvarende lav inntekt og ikke har mulighet til å ta del i den organiserte idretten, mener vi at slike tilbud er et viktig inkluderingstiltak! Og apropos inkludering og lavinntektsfamilier – vi er stolte av at vi også i 2021 har gjennomført fire uker med Ferieaktiviteter for lavinntektsfamilier i vinterferien, to uker på sommeren og i høstferien. Vi opplever at det er svært betydningsfylt for disse familiene å kunne skape gode ferieminner sammen, prøve seg på ulike idretter og aktiviteter, og å bygge nettverk.

Siden vi i Vålerenga Samfunn har stor tro på verdien fellesskapet fra et idrettslag gir, har vi flere fotballag i stiftelsen i tillegg til Gatelaget. En gjeng ivrige menn på 60+ utgjør stiftelsens Gåfotballag, som så langt det har latt seg gjøre i 2021 har møttes ukentlig for å spille fotball der løping og taklinger ikke er tillatt. De ivrigste karene fra gåfotballen deltar også på en ukentlig styrketrening sammen med Gatelaget. Videre har stiftelsen to Flyktninglag som gir ukentlige fritidstilbud til asylsøkere og flykninger, som også har holdt det gående i 2021 så lenge restriksjonene har tillatt det. 

– Viktig bidrag å komme med i  2022

Daglig leder i Vålerenga Samfunn, Jannicke Aas, ser tilbake på året som har gått.

–  Som daglig leder er jeg spesielt stolt av de ansatte som jobber med hjerte på utsiden, og som virkelig har et genuint ønske om å gjøre Oslo til en varmere og mer inkluderende by. Det har vært mange fine øyeblikk i 2021, men skal jeg trekke frem noe som har varmet spesielt er det å se engasjementet blant ungdommen i Community Champions League (CCL) med sine sosiale bidrag i samfunnet. Det har vært fantastisk å se at ungdommene erfarer at det å gjøre en forskjell er kult. I både CCL og Forbildeprosjektet er vi stolte av å være med på utdanne og påvirke barn og unge til å gjøre noe bra for sitt nærmiljø.

Nå rettes fokuset i Stiftelsen mot 2022, og det er viktigere enn noen gang å fokusere på prosjekter som inkluderer og integrerer forklarer Jannicke;

– Som følge av lang tid med pandemi i landet har tallene for psykisk uhelse og arbeidsledighet gått opp. Det er mye som tyder på at de mest sårbare har fått de største belastningene, og ulikhetene i Oslo blir stadig større. Å forebygge utenforskap er en av samfunnets viktigste oppgaver, og vi skal gjøre vårt for å bidra i 2022!

Daglig leder ved Vålerenga Samfunn, Jannicke Aas.

lerenga Samfunn ønsker å takke alle samarbeidspartnere, frivillige og alle de som heier på arbeidet vi gjør for Oslo for 2021. Stiftelsen hadde aldri klart å tilby deltagerne fra våre prosjekter tilbudene vi vet er så meningsfulle for dem uten dere!

Riktig god jul og godt nyttår til alle! 

About Author

Vålerenga Samfunn ønsker god jul!
Rull til toppen