Vålerenga Samfunn + ULNA = Sant

Vålerenga Samfunn og ULNA- barnehagene utvider nå samarbeidet med et nytt prosjekt med fokus på bevegelsesglede, fellesskap og sosial kompetanse. 44 barn fra to av ULNA’s barnehager i nærområdet deltok på kick-off som ble avsluttet med dansing sammen med Tippen!

Kick- off med besøk av Tippen                                                                                                                                                                                                  Tidligere denne uken gjennomførte vi et kick-off for samarbeidet som skal fortsette fra høsten av, og utover det kommende barnehageåret. Det var til sammen 44 barn fra Valle Hovin Ulna og Alleen ULNA som møttes på Vallefeltet i knallsol for å gjennomføre syv ulike øvelser. Barna som deltok er 4-5 åringer, som blir de to eldste kullene i barnehagen fra høsten av. De ulike øvelsene hadde blant annet fokus på samarbeid, følelser og lek. Etter barna hadde fått prøve seg på ulike utfordringer på de ulike stasjonene kom Tippen, Vålerengas maskot, frem. Dette var stor stas for barna, og kick- offet ble avsluttet med felles dans med Tippen.

 

Barna deltar i øvelsen «følelsesfrys» der de skal vise hvordan man ser ut som overrasket!

Utvider samarbeidet                                                                                                                                                                                                                Vålerenga og ULNA har vært samarbeidspartnere i mange år, og ULNA har blant annet jevnlig tatt inn kandidater fra vårt prosjekt Jobbsjansen. 15.juni hadde vi kick-off for et nytt prosjekt med fokus på bevegelsesglede og fellesskap. Med bakgrunn i våre organisasjoners felles verdier skal vi sammen jobbe med å finne måter å bidra til sosial utjevning og skape muligheter for barn og familier.

Prosjektet går ut på at 4-5 åringene i Alleen barnehage og Valle Hovin idrettsbarnehage gjennom barnehageåret jevnlig får delta i aktiviteter med fokus på bevegelsesglede. Aktivitetene vil blant andre ledes av Unge ledere utdannet av Vålerenga Samfunn. Førskolebarna får i tillegg et eget opplegg som fokuserer på fair-play, holdningsarbeid, felleskap, følelser, inkludering, mangfold m.m. Vi skal også ha felles arrangementer for familiene i de to barnehagene.

         Vi har stor tro på ringvirkningene og den forebyggende effekten ved å lære barn og unge om blant annet holdninger, følelser og inkludering tidlig. Vi er allerede inne på skoler og jobber med disse temaene i forbindelse med Forbildeprosjektet og Vålerengatimen, og synes det er spennende og også ta del i dette arbeidet i barnehagen, som er viktige år i barns sosiale utvikling, forklarer prosjektleder i Vålerenga Samfunn, Julie Dale Braathen.

Veien videre                                                                                                                                                                                                                                     Det neste barnehageåret skal Vålerenga Samfunn og ULNA ha samlinger med fokus på blant annet bevegelsesglede og sosial kompetanse. Foreldrene og
foresatte fra de to barnehagene som er med i prosjektet skal også involveres i øvrige aktiviteter og samlinger. Vålerenga Samfunn ønsker videre å kunne bidra
med sin kompetanse som et bindeledd for å spre informasjon om tilbud som fritidsaktiviteter, ordninger for familier med lavinntektsbakgrunn, og skape en
samarbeids- og nettverksarena for foreldre.

HR- sjef i ULNA, Trude Børstad, deltok selv på kick-offet, og ser frem til samarbeidet i det kommende barnehageåret;

         – Gjennom samarbeidet med Vålerenga Samfunn ønsker vi å skape et bredere tilbud enn hva kjernevirksomheten i barnehagehverdagen vår er», sier Børstad.

I Vålerenga Samfunn gledes det også til videre til et spennende samarbeid som kan utvide Stiftelsens påvirkning i nærmiljøet. 

     –  Vi gleder oss veldig til å komme i gang med dette prosjektet. Ulna er en fremoverlent barnehagekjede, og vi ser frem til å se hvordan vi kan løse samfunnsutfordringer i nærmiljøet vårt sammen, forklarer daglig leder i Vålerenga Samfunn, Jannicke Aas.

About Author

Vålerenga Samfunn + ULNA = Sant
Rull til toppen