Vålerenga engasjerer seg i TV-aksjonen 2022

Vålerenga har lang tradisjon for å bidra til TV-aksjonen og sitter i byaksjonskomiteen i Oslo. Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.

Vålerenga + TV-aksjonen 

Vålerenga Samfunn har sittet i byaksjonskomiteen i en årrekke. I byaksjonskomiteen møtes sentrale aktører fra næringslivet, humanitære organisasjoner, tro- og livssynssamfunn og kulturlivet i Oslo for å sammen løfte TV-aksjonen. Komiteen er ledet av ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

I Vålerenga gjør vi ulike tiltak for å skape oppmerksomhet årets TV- aksjon og for å bidra til innsamlingen. Blant annet blir ungdommer som deltar i prosjektet vårt «Community Champions League» oppfordret til å gjøre sosiale bidrag i sitt nærmiljø til inntekt for aksjonen, Vålerenga Elite bidrar med signerte drakter til auksjonen som foregår 23.oktober og vi markerer aksjonen på kampdag.

Jannicke Aas, daglig leder i Vålerenga Samfunn
Runa Lillegård, Elitespiller
Christian Borchgrevink, Elitespiller

Forebygge epidemier og behandle sykdommer

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

TV-aksjonen Leger Uten Grenser skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder vi liv!

Vålerenga har opprettet en egen digital bøsse på Spleis: Vålerenga sin digitale bøsse til inntekt for TV-aksjonen

About Author

Vålerenga engasjerer seg i TV-aksjonen 2022
Rull til toppen