En stor takk til Stiftelsens frivillige!

Vålerenga Samfunn er helt avhengige av frivillige for å klare å opprettholde nivået av tilbud, aktivitet og ulike prosjekter for våre deltagere. 2022 er Frivillighetens år, som har som mål å synliggjøre og aktualisere frivilligheten – Norges viktigste lagarbeid!

Frivillighetens år

Året og markeringen er forankret gjennom regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som hatt ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Frivilligheten har blitt markert fra nord til sør, på digitale og analoge  flater og både i fysiske og digitale arrangementer. I Vålerenga Samfunn markerte vi dette i november ved at vi arrangerte konferansen «Mer og bedre frivillighet» på Intility arena i samarbeid med Frivillighet Norge, Oslo Idrettskrets, NFF Oslo og Oslo kommune (Oxlo). Les mer og finn video fra konferansen her.

Frivillighet er ikke bare en viktig bærebjelke i det norske samfunnet, det kan også være svært meningsfylt og engasjerende for den frivillige selv. For mange er frivillig arbeid en mulighet til å utvide nettverket sitt, skape mening i hverdagen, en følelse av å være med på noe viktig og å få utløp for engasjement.

I Vålerenga Samfunn har vi en rekke frivillige som bidrar i større og mindre grad, og på ulike prosjekter. Nedenfor kan du bli bedre kjent med noen av ildsjelene som er med på å holde hjulene i gang i Stiftelsen!

Gatelagets «mor»

Jane Holter bidrar rundt Gatelaget, blant annet ved at hun forbereder alle måltidene før og etter trening. Hun handler inn, dekker på bordet og gjør klart alt slik at Gatelagsspillerne får en hyggelig møteplass både før og etter trening. 

I 2018 fikk livet til Jane en brå vending da mannen døde av sykdom. Jane forklarer at hun har fått erfare at det å ha noe å gjøre og noe meningsfylt å gå til er vesentlig for den psykiske helsa.

– Jeg har det kjempefint hos Vålerenga Samfunn, det er deilig å ha noe å gjøre. Da slipper jeg å være hjemme og bli deprimert. Her er folk så hyggelige og takknemmelige for innsatsen jeg gjør, det føles veldig meningsfylt, forklarer Jane, som ofte omtales som «Gatelagets mor». 

 

Jane Holter forteller at det frivillige arbeidet i Vålerenga Samfunn er godt for den psykiske helsa!
Veronica Bruce trives som frivillig i Vålerenga Samfunn!

Må holde seg litt i aktivitet

Veronica Bruce gikk av med pensjon, også gikk det  1,5 år før  hun fant ut at hun måtte begynne å gjøre et eller annet. Som ihugga vif-supporter, så falt valget på Vålerenga Samfunn. Nå har hun bidratt på Jobbsjansen Ungdom de siste to kullene. Der hjelper hun til ved ulike kurs og samlinger med ungdomsgruppen, og hjelper ungdommene med å lage CV og søknad. 

– Jeg synes det er givende, spennende og veldig lærerikt for meg også. Jeg har blant annet lært om hvordan ting er for ungdom, og hvordan arbeidslivet har forandret seg, sier Veronica.

Videre forklarer hun hvorfor det er betydningsfullt for henne å jobbe frivillig; 

– Det er en måte å holde hodet og seg litt i aktivitet på. Det er fort gjort at det blir sånn at veldig lite å gjøre blir mye, at kapasiteten krymper. Jeg kjente at jeg hadde behov for å bruke meg selv, rett og slett! 

Folkelighet, kultur og mangfold

Gudmund Johnsen Wisløff jobber til vanlig som sykehusdiakon på Diakonhjemmet sykehus, men bidrar på Vålerenga Samfunn sitt samarbeidsprosjekt sammen med Ullersmo fengsel og Gatelaget. Gudmund har lang erfaring innenfor rus og psykisk helse, og har stor tro på Gatelagstilbudet.

– Gatelag representerer folkelighet. Et møte med noe helt annet enn behandling, Nav, politi og så videre. Noe av det jeg har erfart at virkelig fungerer for personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk uhelse, er idrett og kultur!

Og apropos kultur, så er Gudmund også opptatt av betydningen ulike kulturer og mangfold har i gruppa.

– Jeg som mange andre som deltar på disse treningene representerer ulike kulturer og sosiale bakgrunner. Vi har alle ulike holdninger, språk og ferdigheter. Jeg pleier å si at «alle har sitt – og sammen blir det mer!», forklarer Gudmund. 

Gudmund har stor tro på å jobbe med idrett og kultur for personer med psykisk helse- og rusutfordringer.
Patricia er idrettsfrivillig fra Zambia i regi av Norges Idrettsforbund.

Idrettsfrivillig fra Zambia

Patricia Phiri fra Zambia på et utvekslingsprogram i regi av Norges Idrettsforbund, som går ut på at hun jobber som idrettsfrivillig i Norge i 10 måneder. Patricia tilbringer denne tiden både hos Vålerenga Samfunn og hos barne- og ungdomsfotballen i Vålerenga. Hun bidrar blant annet på Gatelaget, Gåfotballen, og på akademiet som trener for barn og unge. 

Patricia trives godt med den nye og veldig annerledes tilværelsen, og setter stor pris på alle de nye opplevelsene og erfaringene programmet hun deltar på gir henne. 

–  The time here in Vålerenga so far has been good and I feel like a part of the team and club. The program has pushed me from my comfort zone to have an open mind and learn new skills and new things. For example I’ve seen how impactful the work with the streetfootball- team has been for the players an their life, and it makes me want to contribute with this at home back in Zambia, forklarer Patricia. 

– Kjempegøy å få være med ungdommer!

Turid Melheim er frivillig rundt Jobbsjansen Ungdom. Som pensjonert lærer fra vgs, er Turid veldig glad for å kunne være med ungdommer igjen. 

– Det er kjempegøy å kunne fortsette å være med ungdommer igjen. På Jobbsjansen lærer jeg om ulike kulturer og jeg synes det er veldig interessant å høre alle de ulike historiene. Det har vært kjempekult og givende å bidra, forklarer Turid engasjert. 

Turid Melheim på Intility arena.

I tillegg til de flotte ildsjelene nevnt i denne artikkelen, har Vålerenga Samfunn flere frivillige som bidrar ved større og mindre arrangementer og tiltak. De frivillige er en viktig og høyt verdsatt del av Vålerenga Samfunn, og vi ønsker å takke varmt til alle som har bidratt i 2022!

About Author

En stor takk til Stiftelsens frivillige!
Rull til toppen