Jobben som trener på Gatelaget handler om mye mer enn bare fotball. Vålerengas Gatelag ble stiftet i 2014, og er for personer som har eller har hatt problemer tilknyttet rus. Møt Stiftelsens Gatelags- trenere!

CB146014 50A5 4A22 9186 3A15CA44FC61

Gatelagsfotball - «Verdens beste ettervern?»

Forskningsrapporten «Gatelagsfotball som recovery på banen – «verdens beste ettervern?» fra Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) viser til at fellesskap, tilhørighet og vennskap innenfor rammen av fotball, fungerer som et springbrett for å komme seg videre i livet.

Rapporten viser særlig til to faktorer som ser ut til å være avgjørende for gatefotballens suksess. Den ene er opplevelsen av fellesskap og tilhørighet, og det andre er trenernes bidrag og rolle. Trenerne møter spillerne med en kombinasjon av respekt, forventinger og rammer, sies det i rapporten.

marensvennis

Trenerne

Maren Vik Edvardsen og Svein Helge Liknes, best kjent som «Svennis», er trenere på Vålerengas Gatelag. Noen av spillerne på Gatelaget kan fortelle litt om variasjonen i trenerjobben deres.

-  De fungerer som miljøterapeuter for spillerne og laget generelt. De hjelper spillerne med ting som søknader, leger, jobb, skole og ulike tiltak.  De stiller også alltid opp hvis det er noen som trenger å snakke eller har ulike problemer, sier Olav Tveiten, som har spilt på Gatelaget siden oppstarten i 2014.

-  De er ikke bare fotballtrenere, de er sosialarbeidere i tillegg! De skulle hatt dobbel lønn - de gjør mye mer enn en sosialarbeider noen gang har gjort for meg. Døren er alltid åpen og hvis du sliter med et eller annet, så hjelper de deg hvis de kan - uansett hva det er, sier John Holter, som mener at Gatelaget har vært redningen for han.

gatelagpep

Blir møtt med forventninger og rammer

Gatelaget har fotballtreninger to ganger i uka, i tillegg til en styrketrening. I Fotballsesongen spiller de også i en egen serie for Gatelag, med kamper ca. en gang i uka. Spillerne må møte opp rusfrie på trening, og de som møter opp på treninger blir også tatt ut til kamper. Kombinasjonen og balansen mellom krav og omsorg som spillerne blir møtt med på Gatelaget, ser ut til å være en av grunnene til de gode resultatene for Gatelagsfotballen som fremkommer i rapporten til Universitetet i Sør-Øst Norge (USN).

-  For å komme seg ut av rusen må man ha mål, mening og en plan. Da er det bra med Gatelaget fordi en blir møtt med en forventning om å møte opp på trening rusfri og å klare å snakke om hva som er problemene våre til trenerne. Det er ikke bare-bare det, sier Olav.

- Jeg kan ikke tenke meg et bedre ettervern for rusavhengige. Jeg er ikke noe god fotballspiller, men det handler om det sosiale rundt det og det å holde seg i form, sier John.

 

Se samlet forskningsrapport om gatelagsfotball her:  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/258369

Studien er gjennomført av seniorforsker Lars U. Kobro, senterleder for SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon.