Følg oss!

FacebookInstagram

Kommende aktiviteter

10 nov 2020
12:00AM
Vennecup
12 nov 2020
12:00AM
Vennecup
18 nov 2020
12:00AM
Community Champions Leauge Workshop
25 nov 2020
12:00AM
Tur med Gatelaget
  • Gi rasisme rødt kort

sak11

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn er opptatt av å bidra til et mer inkluderende samfunn i Oslo. Vi har troen på å inkludere og integrere gjennom idrett, og et av våre inkluderingstiltak er å tilby barn og unge gratis aktivitetstilbud som er lavterskel.

Sosiale forskjeller i Oslo

Vålerenga Fotball tilhører bydel Gamle Oslo, som er den bydelen med høyest andel barn og unge fra familier med dårlig økonomi. Mange barn slutter i idretten grunnet manglende evne til å betale utstyr, medlemskontingent og treningsavgift. Dette skaper utenforskap og tydeligere større sosiale forskjeller i byen vår!

Idrettsglede for alle

Idrett skaper tilhørighet, livslange vennskapsbånd og fellesskapsfølelse, og er en viktig arena for barn og unge til å utvikle seg mentalt, fysisk og psykisk. Etter skolen er idretten kanskje den viktigste sosiale møteplassen for veldig mange barn og unge. Idrettstilbudet i Oslo er rikt og mangfoldig. Likevel ser en at det er mange barn og unge som ikke er med i idretten.

Rådgiver for inkludering og aktivitetsguide ved Oslo idrettskrets, Ingvild Vårdal Bredesen, forklarer grunnen til at mange barn og unge står utenfor idretten i Oslo.

- Fattigdom, manglende kulturforståelse eller fysiske og psykiske utfordringer er for mange hindrer for deltakelse i idretten. Foreldre eller foresattes økonomi, forståelse eller muligheter for deltakelse bør ikke stå i veien for barn og unges mulighet til å drive idrett. Idrettsglede skal være for alle, sier Ingvild.

Meningsfylt fritidstilbud

Vålerenga Samfunn samarbeider med Oslo idrettskrets og får gjennom tilskuddsordningen «inkludering i idrettslag» økonomisk støtte til å drifte gratis lavterskel aktivitetstilbud til barn og unge på Oslo øst.

Tilbudene Vålerenga Samfunn i dag tilbyr er Sportskveld Teglverket, Sportskveld Gamlebyen, Sportskveld Løren, aktiviteter for ungdomsgrupper og Respektløkka som er for Kampen, Gamlebyen og Vålerenga skole.

Sportskveldene er i samarbeid med ulike barneskoler og er et tilbud for elever fra 5.-7.trinn på de ulike skolene. Respektløkka er et åpent halltilbud som tilhører Forbildeprosjektet.

- I våre tilbud er det stort fokus på at det skal være inkluderende og lavterskel. Ved å rekruttere gjennom skolen og benytte oss av skolens gymsaler, er det enkelt for barnet og familien å få informasjon og vite hvor de skal være. De trenger heller ingen påmelding, eller å binde seg på noen måte. Aktiviteten i seg selv får barna være med å bestemme, og det er stort fokus på mestring, sier prosjektmedarbeider hos Vålerenga Samfunn Julie Braathen.

Unge Ledere

Vålerenga Samfunn har ansatt dyktige ungdommer som har deltatt i Stiftelsens program «Ung Leder Vålerenga» til å lede Sportskveldene. Gjennom programmet har de fått praktisk og teoretisk opplæring blant annet som trener, dommer, sosial kompetanse som aktivitetsleder, og førstehjelp.

sak 2

Aktivitetsguide

Oslo Idrettskrets har også aktivitetsguider som  et gratis tilbud som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget. 

Mer info om aktivitetsguide? https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/aktivitet/aktivitetsguide/

VIF samfunn inkludering RGB


Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Tel: 23 24 78 00. PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. Besøksadresse: Innspurten 12 A, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Vi har 84 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2016-19 Vålerenga Samfunn. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2016-19 Web Norge.