Engaaktiv

Helse er et viktig tema i vårt samfunn. Gjennom mange av våre prosjekter har vi sett behovet for å starte tiltak med fokus på fysisk helse. Vi ser at mange har et behov for å være mer aktive og føle fellesskapet fra et idrettsmiljø. Der kan de oppleve idrettsglede, mestring, trygghet og trivsel. Stiftelsen ønsker å starte et gratis lavterskeltilbud for alle og startet Engaaktiv i 2017.

Engaaktiv tilbyr følgende fysisk helsefremmende tilbud; 

  • Styrketrening for deltagere fra våre prosjekter
  • Gåfotball for karer på rundt 70 år
  • Eldreenergi – trening for eldre på sykehjem
  • Trening for utviklingshemmede i samarbeid med Unicare
Rull til toppen