VIF samfunn engaaktiv singel RGB klippet2

Helse er et viktig tema i vårt samfunn. Gjennom mange av våre prosjekter har vi sett behovet for å starte tiltak med fokus på fysisk helse. Vi ser at mange har et behov for å være mer aktive og føle fellesskapet fra et idrettsmiljø. Der kan de oppleve idrettsglede, mestring, trygghet og trivsel. Stiftelsen ønsker å starte et gratis lavterskeltilbud for alle og startet Engaaktiv i 2017.

activefans

Engaaktiv tilbyr følgende fysisk helsefremmende tilbud; 

• Styrketrening for deltagere på våre prosjekter

• Active Fans - et trenings- og livsstilsprogram for overvektige kvinner og menn

Gåfotball for karer på rundt 70 år

• Eldreenergi - trening for eldre på sykehjem

• Trening for utviklingshemmede i samarbeid med Unicare