Inkludering

Inkludering har som formål å hjelpe flest mulig familier med dårlig økonomi. Basert på nordmenns inntekt i 2008 (SSB), har ikke Oslo bare det høyeste antallet fattige, men også den høyeste andelen som faller inn under SSBs definisjon: «personer med inntekt som er lavere enn halvparten av medianinntekten i de ulike regionene». Det gjelder 9,68 prosent, eller 54.282 personer, i hovedstaden. Utredningen fra Inkluderingsutvalget i 2011 viser at det sterkt blir anbefalt en ekstra innsats for å få minoritetsspråklige ut i jobb.

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn ønsker å bistå med en innsats for samfunnet og tilrettelegger aktiviteter og tiltak for å inkludere og integrere de svakeste i samfunnet. Prosjektets formål er å hjelpe flest mulig familier med dårlig økonomi. Vi skal tilrettelegge aktiviteter etter behov. Vi ønsker å skape et nettverk og arena for sosial deltakelse for minoritetsspråklige. Vi ønsker å bistå med å styrke deres muligheter og deltakelse i samfunnet.

Inkludering skal:

 • Gi barn og ungdom fra familier med dårlig økonomi en meningsfylt hverdag og fritid på lik linje med andre barn.        
 • dekke kontingent, treningsavgift, cuper/ turneringer og utstyr for barn og ungdom fra familier med dårlig økonomi.
 • tilrettelegge for ferietilbud for familier med dårlig økonomi.
 • gi sykehusbarn positive opplevelser.
 • gi et fotballtilbud til rusavhengige.

Mål: Inkludering skal gi familier og voksne med dårlig økonomi gratis fritids- og ferietilbud. Målet er å skape positive aktiviteter.

Inkludering skal jobbe overfor følgende målgrupper:

 • Barn og unge under 18 år fra familier med dårlig økonomi
 • Familier som mottar sosiale stønader
 • Foreldre der en eller begge er langtidsledige eller arbeidsuføre
 • Barn og familier tilknyttet barnevernet
 • Barn og mødre som er tilknyttet krisesenter
 • Ungdom som trenger fritidstilbud
 • Kreftsyke barn, ungdom og voksne
 • Rusavhengige

Aktiviteter:

Gatelaget
Drømmefondet
Radiumhospitalet
Ferietilbud for lavinntektsfamilier

Søknad til Drømmefondet

Søknadsskjema
ferieaktivitet

Rull til toppen