Inkludering

Inkludering har siden 2008 har hatt som mål å inkludere mennesker som av ulike årsaker står utenfor samfunnet, og gi dem et meningsfylt fritidstilbud på lik linje med andre. Ved å tilrettelegge for ulike aktiviteter og tiltak ønsker Vålerenga Samfunn å skape inkludering og integrering, som også kan bidra til å minske de sosiale ulikhetene i Oslo. Prosjektene som tilhører under Inkludering retter seg blant annet mot personer med rusutfordringer, lavinntektsfamilier, flyktninger og personer med helseutfordringer.

Underprosjekter:

 • Gatelaget – fotballtilbud for personer som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus     
 • Ferieaktiviteter – ferietilbud for lavinntektsfamilier i skolens ferier
 • Integreringsfotball – fotballtilbud for nyankomne flyktninger og unge enslige asylsøkere
 • Sportskveld – gratis og lavterskel fritidstilbud for barn fra 10 – 12 år 
 • Radiumhospitalet – bidrar med billetter, utstyr, økonomiske bidrag og annet for å bedre oppholdet til pasientene.

Inkludering skal jobbe overfor følgende målgrupper:

 • Personer med utfordringer knyttet til rus
 • Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt
 • Familier som mottar sosiale stønader
 • Foreldre der en eller begge er langtidsledige eller arbeidsuføre
 • Barn og familier tilknyttet barnevernet
 • Barn og mødre som er tilknyttet krisesenter
 • Barn og unge som trenger fritidstilbud
 • Kreftsyke barn, ungdom og voksne
Rull til toppen