Søknad til Drømmefondet

Søknad til Drømmefondet

Informasjon om søker:

Informasjon om foresatt hvis søker er under 18 år:

Informasjon om kontaktperson i det offentlige:

Siden du søker om et tiltak for personer med lav økonomi, trenger vi en kontaktperson fra det offentlige som kan bekrefte at du/dere har denne utfordringen. Det kan for eksempel være en NAV- konsulent, sosialarbeider, barnevernskonsulent utekontakt eller kontaktlærer.

Last opp bilde av søker:

Rull til toppen