Om Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn gjennom sosiale prosjekter. Vi gjør Oslo til en bedre by å bo i!

Vålerenga Fotball har siden 1913 vært opptatt av å tilrettelegge for fysisk aktivitet og positive holdninger i Oslo. Klubben har gjennom hele sin historie tatt samfunnsansvar relatert til ulike problemstillinger som hovedstaden har stått ovenfor. I 2014 ble Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn etablert, og siden har det sosiale arbeidet i klubben blitt organisert under stiftelsen. 

Visjonen vår er å bruke idretten som verktøy for å inkludere og integrere barn, ungdom og voksne i samfunnet. Videre ønsker vi å skape aktiviteter som gir glede, samhold, gode holdninger og bedre helse. Stiftelsen består av 5,5 årsverk samt en del frivillige som jobber for å iverksette aktiviteter som skal komme byens borgere til gode! Stiftelsens styre består av styreleder Sven Mollekleiv, nestleder Elin Horn , og øvrige medlemmer Carina Olset Hovda, Jamil Dost, Mari Mørtvedt, Ylinn Tennebø og Christian Borchgrevink.

Fire hovedprosjekter

Stiftelsens mange sosiale prosjekter og aktiviteter er organisert under fire hovedprosjekter;
Vålerenga mot Rasisme, Jobbsjansen, Inkludering og Engaaktiv.

Vålerenga mot Rasisme ble opprettet i 1996, og har siden brukt fotballen som et verktøy for å skape god inkludering og integrering. I dag består Vålerenga mot Rasisme av mange ulike prosjekter og aktiviteter der mangfold, inkludering, Fair Play og gode holdninger er i fokus.
Jobbsjansen ble etablert i 2006 og er et arbeidstreningsprogram for ungdom og voksne som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Ungdomslederprogrammet «Ung Leder Vålerenga» inngår også under Jobbsjansen.
Siden 2008 har Inkludering hatt som mål å inkludere mennesker som av ulike årsaker står utenfor samfunnet, og gi dem et meningsfylt fritidstilbud på lik linje med andre. Noen av målgruppene her er familier med lav inntekt, rusavhengige, kreftsyke, og personer med bakgrunn fra barnevernet.
Engaaktiv ble opprettet i 2017 etter å ha sett behovet fra de andre prosjektene til å ha et større fokus på fysisk helse. Vålerenga Samfunn har stor tro på verdien av å være i aktivitet og føle fellesskapet fra et idrettsmiljø. Aktivitetene som tilbys i Engaaktiv er lavterskel og bidrar til mestring, idrettsglede, trygghet og trivsel.

Ansatte

Jannicke Aas

Daglig leder
Mobil: 40 45 21 04
jannicke@vif.no

Julie Dale Braathen

Prosjektleder
Mobil: 99 34 11 36
julie.braathen@vif.no

Maren Vik Edvardsen

Prosjektleder
Mobil: 93 60 73 99
maren@vif.no 

Kevin Hansen

Prosjektleder 
Mobil: 980 38 620                    kevin.hansen@vif.no

Eivind Roll Andre Tveit

Ruskonsulent Gatelaget

Mobil: 48 50 98 45 eivind.roll.andre.tveit@nav.no

Olav Tveiten

Medarbeider /
Materialforvalter Gatelaget

John Holter

Medarbeider /
Materialforvalter Gatelaget

 

Jane Holter

Frivillig / Gatelagets «mor»

 

  Husam Marai

   Trener Integreringslaget

   Mobil: 941 08 205

Unge Ledere

Jamil Dost

Aktivitetsleder

Maria Ulvevadet

Aktivitetsleder

Clement Sebazungu

Aktivitetsleder

  Ehtsham Nawaz

   Aktivitetsleder

 

Amin Fiqhi

Aktivitetsleder

Nora Kassem Al- Idani

Aktivitetsleder

Eira Børresen Ryste

 Aktivitetsleder

  

Ta en titt på filmen ovenfor for en kort innføring i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn og våre fire hovedprosjekter!

Rull til toppen