Følg oss!

FacebookInstagram

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser

 

VIF samfunn RGB

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn gjennom sosiale prosjekter. Vi gjør Oslo til en bedre by å bo i!

Vålerenga Fotball har siden 1913 vært opptatt av å tilrettelegge for fysisk aktivitet og positive holdninger i Oslo. Klubben har gjennom hele sin historie tatt samfunnsansvar relatert til ulike problemstillinger som hovedstaden har stått ovenfor. I 2014 ble Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn etablert, og siden har det sosiale arbeidet i klubben blitt organisert under stiftelsen. 

Visjonen vår er å bruke idretten som verktøy for å inkludere og integrere barn, ungdom og voksne i samfunnet. Videre ønsker vi å skape aktiviteter som gir glede, samhold, gode holdninger og bedre helse. Stiftelsen består av 5,5 årsverk samt en del frivillige som jobber for å iverksette aktiviteter som skal komme byens borgere til gode! Stiftelsens styre består av styreleder Tom Krøning, nestleder Per Ravn Omdal, og øvrige medlemmer Elin Horn, Sven Mollekleiv, Kamzy Gunaratnam og Hanne Mellingsæter.

Fire hovedprosjekter

Stiftelsens mange sosiale prosjekter og aktiviteter er organisert under fire hovedprosjekter; Vålerenga mot Rasisme, Jobbsjansen, Inkludering og Engaaktiv. 

Vålerenga mot Rasisme ble opprettet i 1996, og har siden brukt fotballen som et verktøy for å skape god inkludering og integrering. I dag består Vålerenga mot Rasisme av mange ulike prosjekter og aktiviteter der mangfold, inkludering, Fair Play og gode holdninger er i fokus.

Jobbsjansen ble etablert i 2006 og er et arbeidstreningsprogram for ungdom og voksne som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Ungdomslederprogrammet «Ung Leder Vålerenga» inngår også under Jobbsjansen.

Siden 2008 har Inkludering hatt som mål å inkludere mennesker som av ulike årsaker står utenfor samfunnet, og gi dem et meningsfylt fritidstilbud på lik linje med andre. Noen av målgruppene her er familier med lav inntekt, rusavhengige, kreftsyke, og personer med bakgrunn fra barnevernet.

Engaaktiv ble opprettet i 2017 etter å ha sett behovet fra de andre prosjektene til å ha et større fokus på fysisk helse. Vålerenga Samfunn har stor tro på verdien av å være i aktivitet og føle fellesskapet fra et idrettsmiljø. Aktivitetene som tilbys i Engaaktiv er lavterskel og bidrar til mestring, idrettsglede, trygghet og trivsel.

Ta en titt på filmen nedenfor for en kort innføring i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn og våre fire hovedprosjekter!

 


Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Tel: 23 24 78 00. PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. Besøksadresse: Innspurten 12 A, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Vi har 92 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2016-19 Vålerenga Samfunn. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2016-19 Web Norge.