Stiftelsens Venner

vifoslo

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn gjør Oslo til en bedre by å bo i. Stiftelsens Venner for personer og bedrifter som ønsker å ta del i dette viktige arbeidet!

Gjør Oslo til en bedre by å bo i

Gjennom våre prosjekter hjelper vi de som står utenfor arbeidslivet, de som sliter med rus, de som har dårlig økonomi, nyankomne flyktninger og de som har dårlig helse. Vålerenga Fotball er klubben for alle, og vi jobber for å minske de sosiale ulikhetene byen vår har.

Bli en av Stiftelsens Venner

Som medlem av Stiftelsens Venner hjelper du klubben å opprettholde alle tilbudene vi gir som utgjør en forskjell for mennesker som trenger det. Stiftelsen er helt avhengige av støtte for å opprettholde vårt aktivitetsnivå, og den siste tiden har inntektene til Stiftelsen sunket blant annet på grunn av situasjonen med coronaviruset. Midlene vi får inn via Stiftelsens Venner vil gå direkte til våre prosjekter.

Som en takk for din støtte inviterer vi alle medlemmer av Stiftelsens Venner til et årlig arrangement der vi forteller om arbeidet vårt. Der kan du også møte deltagere fra våre prosjekter som f.eks. spillere fra Gatelaget, ungdommer fra arbeidstreningsprogrammet Jobbsjansen, deltagere fra våre ferieaktiviteter for familier med lavinntektsbakgrunn eller Unge Ledere som jobber i Stiftelsen for å gi barn et gratis fritidstilbud. Vi vil også hedre Stiftelsens Venner på vår nettside – både bedrifter og privatpersoner!

Har du eller dere lyst til å hjelpe mennesker som står litt utenfor samfunnet?

Velg mellom tre ulike beløp pr år:

Privatpersoner:    500/1000/2000 kr pr. år.                                                                                                   

Bedrifter:              2000/5000/10 000 kr pr. år.

Send en e-post med navn, og hvilket beløp du ønsker å bidra med årlig til Daglig leder Jannicke Aas på e-post: jannicke@vif.no. Ønsker du mer informasjon kan du ringe på mobil: 900 62 093. Stiftelsens kontonummer: 1503.54.85098. Merk innbetalingen med Stiftelsens Venner.

Vi rapporterer inn alle bidrag til Skatteetaten, i 2020 får alle som gir mellom kr 500 – 50.000,- til veldedige organiasjoner fratrekk på skatten. 

Du gåkk’e aleine i Vålerenga!

Rull til toppen