Forbildeprosjektet

IMG_6262

Prosjektet identifiserer, rekrutterer, og utvikler 20 forbilder fra to barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole fra bydelen.Ved å sette fokus på gode holdninger, positive forbilder, og å gi barna mulighet til å være aktive utgjør forbildeprosjektet forskjeller for oppvektsmiljøet. Elevene som er plukket ut som forbilder skal være forbilder for yngre elever i noen kroppsøvingstimer og på Respektløkka. 

Respektløkka er en åpen treningsarena som fungerer som et fritidstilbud for elevene etter skoletid. Det er en flott integreringsarena hvor alle er like uansett kjønn, etnisitet, religion, motivasjon og ferdighetsnivå deltar. 

Prosjektet ønsker å bruke forbilder for å skape gode normer, verdier og idrettsglede på skolene. Forbildenes involvering vil føre til at det vil være flere som gir skryt og individuell oppfølging – som fører til at flere blir sett og får mestringsopplevelser. 

Hovedmål:

  • Forbildeprosjektet skal bruke idretten som ett verktøy for å skape bedre oppvekstvilkår for barn og ungdom i utsatte områder i Oslo

Delmål:

  • Skape bedre klassemiljø og skolemiljø
  • Fokus på å gjøre andre gode og å inkludere alle
  • Sørge for at alle elever blir sett og får mestringsopplevelser
  •  Forebygge kriminalitet, rus, mobbing, rasisme og annen uønsket atferd
  • God personlig utvikling for forbildene gjennom kurs og sosiale samlinger

Rull til toppen