Integreringsfotball

Vålerenga mot rasisme er opptatt av å gi nyankomne flyktninger et ukentlig fritidstilbud. Vi har trening for unge enslige asylsøkere og voksne nyankomne flyktninger.

Flyktningfotballaget til Vålerenga Samfunn ble startet opp i 2016, og ble fort populært. I dag er treningsgruppen delt i to etter alder;  – et for de yngste og et for de litt eldre. Med cirka 20 ulike nasjonaliteter i de to treningsgruppene, er det en mangfoldig gruppe som møtes ukentlig for å spille fotball. Spillerne på lagene knytter nettverk, og har mye glede av hverandre også utenfor treningene. Mesteparten av spillerne på laget har ikke familie i Norge, og kom til landet som enslige mindreårige asylsøkere. 

Treningene er hver fredag kl. 1930-22 på kunstgressbane 3. På vinteren er treningen i Vallhall Arena eller inne i gymsalen på Intility Arena.

Fotballtreninger:

Tid: Fredager kl.19.30 – 22.00

Sted: På kunstgressbane 3 på Vallefeltet på sommeren og i Vallhall arena eller i gymsalen på Intility Arena på vinteren. 

Har du spørsmål, eller ønsker du å bli med? Ta kontakt med trener Husam Marai på tlf. 941 08 205, eller send en e-post til samfunn@vif.no. 

 

Trener Husam Marai kom selv til Norge som flyktning i 2015, og opplevde at fotballen var en viktig integreringsarena for han på den tiden.
Rull til toppen