Sportskveld

Sportskveld er et aktivitetstilbud for jenter og gutter fra 5.-7.trinn på ulike skoler på Oslo Øst. Tilbudet er gratis og lavterskel for barn og unge som ikke er aktive i organisert idrett. 

På Sportskveld er det stor variasjon i aktivitetene som gjennomføres, og elevene er i stor grad med på å bestemme aktivitetene. Det kan variere fra  fotball, stikkball, innebandy, basket, dans, gymnastikk eller andre aktivitetene som elevene ønsker.

Vålerenga Samfunn ser stor verdi i å få flere barn og unge med i idretten, og ser på dette som en inkluderingsarena med plass til alle. Det er fokus på Fair- Play, vennskap og gode holdninger. 

Ungdommer som har gjennomført vårt lederprogram «Ung Leder Vålerenga» er instruktører for tilbudet. 

Sportskvelder 2022/2023:

Gamlebyen skole: 

Sted: skolens gymsal

Tid: Mandager fra kl. 18 – 20

 

Vålerenga skole: 

Sted: skolens gymsal

Tid: Mandager fra kl. 17 – 19

Jordal fritidsklubb: 

Sted: Valle Hovin gymsal

Tid: Mandager fra 18-19

Rull til toppen