Sportskveld

Sportskveld er et aktivitetstilbud for jenter og gutter fra 5.-7.trinn på ulike skoler på Oslo Øst. Tilbudet er gratis og lavterskel for barn og unge som ikke er aktive i organisert idrett. 

På Sportskveld er det stor variasjon i aktivitetene som gjennomføres, og elevene er i stor grad med på å bestemme aktivitetene. Det kan variere fra  fotball, stikkball, innebandy, basket, dans, gymnastikk eller andre aktivitetene som elevene ønsker.

Vålerenga Samfunn ser stor verdi i å få flere barn og unge med i idretten, og ser på dette som en inkluderingsarena med plass til alle. Det er fokus på Fair- Play, vennskap og gode holdninger. 

Ungdommer som har gjennomført vårt lederprogram «Ung Leder Vålerenga» er instruktører for tilbudet. 

Sportskvelder 2021:

Løren skole: 

Sted: Skolens gymsal

Tid: Onsdager fra klokken 15.15 – 17.00

Gamlebyen skole: 

Sted: skolens gymsal

Tid: Tirsdagen fra klokken 18 – 20

 

Teglverket skole: 

Sted: Gymsalen på Intility 

Tid: Onsdager fra klokken 17.00 – 19.00

Tveita skole: 

Sted: Skolens gymsal

Tid: Fredager fra klokken 14 – 16

Rull til toppen