Sportskveld er et aktivitetstilbud for jenter og gutter fra 5.-7.trinn på ulike skoler på Oslo Øst. Dette tilbudet er et gratis, lavterskeltilbud til barn og ungdom som ikke er aktive i organisert idrett. Vi vil leie inn instruktører fra trenerapparatet vårt og tidligere Ung Leder- deltagere, som vil få ansvaret for gjennomføringen av aktivitetene.

Aktivitetene vil variere fra fotball, bordtennis, stikkball, innebandy, dans etc. Elevene vil være med på å bestemme aktivitetene, og på denne måten vil vi skape et attraktivt og morsomt tilbud. Vi har fokus på fair-play, vennskap og gode holdninger.   

sportskveld3 

Tidspunkt kan du finne nedenfor;

Tirsdag: Løren skole

Jenter og gutter: kl. 15.00 - 17.00

 

Tirsdag: Gamlebyen skole

Jenter: kl.18.00 - 19.00

Gutter: kl.19.00 - 20.00 

 

Onsdag: Intility Arena, elever fra Teglverket skole

Jenter og gutter: 17.00 - 19.00