Følg oss!

FacebookInstagram

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser

Hovedmål: Vålerenga mot rasisme tar avstand fra all form for diskriminering, og vil skape gode holdninger og bedre integrering gjennom positive aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

 

Delmål: Vålerenga mot rasisme skal

 • sørge for at Vålerenga Fotball er tydelige i sitt budskap mot vold og rasisme, og for god integrering.

 • jobbe for at klubben går foran som et godt eksempel når det gjelder Fair Play og gode holdninger på og utenfor banen.

 • jobbe for at alle skal ha mulighet til å bli involvert i idrett og fysisk aktivitet uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering, sosial bakgrunn eller funksjonshemning.

 • jobbe mot en større deltagelse i organisert idrett blant barn, ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn.

 • gi barn og unge gratis fritidstilbud hvor hensikten er å få de i aktivitet, sette fokus på integrering, gode holdninger og bringe sammen barn med forskjellig bakgrunn.

 • jobbe for at minoriteter blir inkludert og hindre stigmatisering.

  

Vålerenga mot rasisme skal jobbe med følgende målgrupper:

 • Barn, ungdom og voksne

 • Eldre

 • Barn og ungdom fra ressurssvake familier

 • Barn og ungdom med ekstra utfordringer

 • Spillere i egen klubb

 • Elever på skoler i Oslo

 • Minoritetsgrupper

 • Asylsøkere

 • Andre

 


Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Tel: 23 24 78 00. PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. Besøksadresse: Innspurten 12 A, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Vi har 95 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2016-19 Vålerenga Samfunn. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2016-19 Web Norge.