Følg oss!

FacebookInstagram

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser

forbildeprosjektet bitmoji komprimert2

Grorud IL, Vålerenga Fotball, bydel Grorud, bydel Gamle Oslo og OBOS ønsker å gå sammen om å bedre barn og ungdomsoppvekstvilkår i utsatte områder i Oslo. Forbildeprosjektet skal bruke idretten som et verktøy for å skape forbilder og bedre oppvekstmiljø. Politiet i de respektive bydelene påpeker behovet for fokus på holdninger i skolen og mulighetene for barn og ungdom å være aktive.

 

Det blir plukket ut en barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole i hver bydel.Prosjektet skal identifisere, rekruttere, utvikle og eksaminere 24 forbilder fra disse skolene hvert år. Elevene som er plukket ut som forbilder skal være forbilder for yngre elever i noen kroppsøvingstimer og på en åpen treningsarena i bydelene.

 

Prosjektet ønsker å bruke forbilder for å skape gode normer, verdier og idrettsglede på skolene. Forbildene skal være assistenter i kroppsøvingstimer og på idrettsplassen. Forbildenes involvering vil føre til at det vil være flere som gir skryt og individuell oppfølging, og det fører til at flere blir sett og får mestringsopplevelser. Forbildene skal gå foran som gode eksempler i forhold til oppførsel og holdninger.

Prosjektet skal ha en åpen treningsarena en dag i uken etter skoletid - «Respektløkka». Her skal forbildene ha en rolle med oppfølging av forbildeansvarlig. Dette er en flott integreringsarena hvor alle er like uansett kjønn, etnisitet, religion, motivasjon og ferdighetsnivå. Vålerenga og Grorud sine A-lagsspillere skal besøke skolene og prate om hva det vil si å være et godt forbilde. Forbildeansvarlig skal gjøre forbildene best mulig forberedt til kroppsøvingstimene eller øktene på «Respektløkka», veilede dem gjennom øktene og gi tilbakemeldinger i etterkant. Prosjektet skal, i samråd med skolene, utvikle en forbildekontrakt som alle elever og foresatte må signere.Skolen skal, i samarbeid med forbildene og forbildeansvarlig plukke ut elever som skal gis belønning for god innsats og god oppførsel. Hver måned skal man kåre én månedens forbilde på barne- og ungdomsskolen som får t-skjorte og Vålerenga kamp på Ullevål med pizza og brus.

Hovedmål:

  • Forbildeprosjektet skal bruke idretten som ett verktøy for å skape bedre oppvekstvilkår for barn og ungdom i utsatte områder i Oslo                                                                                                                 

Delmål:

  • Skape bedre klassemiljø og skolemiljø
  • Fokus på å gjøre andre gode og å inkludere alle
  • Sørge for at alle elever blir sett og får mestringsopplevelser
    • Forebygge kriminalitet, rus, mobbing, rasisme og annen uønsket atferd
  • God menneskelig utvikling for forbildene gjennom kurs og sosiale samlinger

 

Les mer om Forbildeprosjektet i Dagsavisen.

Les mer om resultatene av forbildeprosjektet hos Oslo kommune.

image

Foto av: Håkon Thon, Dagsavisen 2016


Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Tel: 23 24 78 00. PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. Besøksadresse: Innspurten 12 A, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Vi har 131 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2016-19 Vålerenga Samfunn. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2016-19 Web Norge.