Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn har mange frivillige på laget, og setter stor pris på innsatsen de gjør for å gjøre Oslo til en bedre by å bo i for mennesker i ulike målgrupper. Vi ønsker allikevel alltid engasjerte frivillige som vil bidra til å utgjøre en forskjell. Vi kan tilby et hyggelig miljø, en god erfaring og en meget givende jobb!

I Vålerenga Samfunn driver vi med mange ulike sosiale prosjekter og aktiviteter, og mulighetene for hva man kan bidra med som frivillig er mange. Mange av våre aktiviteter handler det om å tilrettelegge og å være tilstede på aktiviteter der barn, ungdom og voksne deltar. Utover dette vil vi gjerne også høre fra deg om du kan bidra med enkle administrative oppgaver, kommunikasjon, media, holde kurs eller andre ting. 

Hvis du ønsker å bidra på feltet i noen av våre prosjekter kan du eksempelvis bidra på Vennecup i Vallhall Arena, som motivator for deltagerne i arbeidstrerningsprogrammet Jobbsjansen, du kan bidra på ferieaktiviteter for lavinntektsfamilier, rundt fotballaget for flyktninger, gratis lavterskel aktivitetstilbud på skoler eller rundt Gatelaget som er for personer med utfordringer knyttet til rus. Mulighetene er mange! 

Er du interessert i å bidra som frivillig? 

 Da vil vi gjerne høre fra deg! Fyll ut skjemaet i linken til under, så tar vi kontakt med deg slik at vi sammen kan finne ut hvordan du kan bidra! 

Du gå’kke aleine i Vålerenga! 

Skjema for å bli frivillig

Rull til toppen