Gatelaget

Vålerengas Gatelag er et fotballag for personer som har eller har hatt en utfordring knyttet til rus. Målet er å gi et rusfritt treningstilbud som også er en arena for sosial utvikling, mangfold og inkludering. 

Det tilbys tre-fire fotballtreninger og en styrketrening i uken. Gatelaget deltar også i seriespill og turneringer sammen med andre Gatelag i Norge i regi av Fotballstiftelsen. Vålerenga Samfunn arrangerer også sosiale kvelder og årlig utenlandstur mot dugnadsarbeid i klubben. Gatelaget skaper rutiner som holder spillere borte fra rus, og gir de muligheter for videre personlig utvikling i form av jobb og utdanning. Mange av spillerne er også frivillige i klubben. Tilbudet er for begge kjønn fra 20 år og oppover.

Treninger: 

Mandager: Styrketrening i Vallhall 12.00 -13.00

Annenhver mandag: Fotballtrening sammen med Ullersmo fengsel avd. Kroksrud kl. 18.00 – 19.00

Tirsdager: Fotballtrening 12.00 – 13.30

Onsdager: Fotballtrening 12.00 – 13.30

Fredager: Fotballtrening 12.00 – 13.30

Sted: Vinterhalvåret i Vallhall arena og sommerhalvåret på Intility arena eller Vallefeltet.

Gatelaget i Vålerenga Fotball tilbyr: 

  • Fotballtrening to dager i uken
  • Styrketrening en dag i uken
  • Praktisk læring og mestring
  • Bevisstgjøring og veiledning av egen helse
  • Sosial relasjonsbygging
  • Veiledning og bistand 

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, ta kontakt en av trenerne:

Maren Vik Edvardsen, tlf.: 936 07 399, e-post: maren@vif.no
Svein Helge Liknes, tlf.: 922 07 128, e-post: svein.liknes@vif.no
Henrik Gimle, tlf.: 90 23 77 28, e-post: henrik.gimle@vif.no.
Julie Braathen (styrketrening), tlf.: 99 34 11 36, e-post: julie.braathen@vif.no
Gatelaget på tur!
Rull til toppen