2023 med Vålerenga Samfunn

2023 er forbi, og Vålerenga Samfunn kan se tilbake på nok et innholdsrikt år med mange ulike sosiale prosjekter – både gamle og nye! Her kommer en oppsummering av 2023 med Vålerenga Samfunn. 

Gatelaget kunne i 2023 feire 9 år i Stiftelsen, og fortsetter å være et av våre desidert største prosjekter. I løpet av årets 365 dager, har Gatelaget vårt hatt aktivitet i 151 av disse dagene fordelt på fotballtrening, kamp, dugnad og sosiale arrangementer. Det har vært 80 unike personer som har benyttet seg av tilbudet i løpet av året, og i snitt 11 personer per trening. Noen av Gatelagsspillerne har også deltatt på prosjektet Jobbsjansen Voksen, som har som formål å hjelpe personer med rusbakgrunn tilbake i arbeidslivet. Her har to personer begynt i ordinær jobb og en i arbeidspraksis hos en av klubbens samarbeidspartnere.

Søster- prosjektet til Jobbsjansen Voksen er Jobbsjansen Ungdom, der formålet er det samme, men målgruppen er unge voksne fra 18 – 25 år som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. I Jobbsjansen Ungdom har det deltatt 21 personer i 2023, der 15 av disse i løpet av prosjektperioden endte opp med enten jobb, praksisplass eller tilbake til skolebenken. I Jobbsjansen- prosjektene ser vi tydelig betydningen det har for den enkelte å kunne benytte seg av egne ressurser og evner. Det fører som oftest til mestring, trivsel og utvikling, og da kan man jo se for seg ringvirkningene videre.

Og apropos utvikling og dette med ubenyttede ressurser – vi har i Stiftelsen også et prosjekt som er rettet mot ungdommer fra 15 – 19 år, kalt Ung Leder Vålerenga. I 2023 har vi fokusert på å utdanne unge kvinnelige ledere i samarbeid med Bydel Gamle Oslo. Ung Leder Jenter har i løpet av 2023 utdannet 15 jenter fra bydelen, og gitt dem verdifull kompetanse og erfaring rettet mot arbeidslivet og personlig utvikling. Ungdommer som har fullført programmet har ulike jobber i både i Stiftelsen, hos Vålerenga Fotball og Vålerenga Elite, og disse ungdommene er en uvurderlig ressurs for hele Vålerenga- familien.

Vi er stolte av at vi også i løpet av 2023 gjennom Forbildeprosjektet har utdannet 86 forbilder fra Vålerenga- og Gamlebyen barneskole, der målet er å lære elevene hvordan de kan være gode rollemodeller på sine skoler og bidra til økt inkludering. For elever som går på ungdomsskolen, og da rettere bestemt 9.trinn, er det Community Champions League som gjelder. Denne ligaen skiller seg fra andre skoleligaer ved at den har et sterkt sosialt fokus. De 15 lagene og 205 ungdommene som deltar får ikke bare poeng til ligaen for resultater på fotballbanen, men også for å opptre i god Fair Play- ånd, og å bidra i lokalmiljøet rundt sin skole. Dette har fått ungdommer fra skoler i nærområdet til å blant annet måke ballbingen på skolen sin, dele ut kakao i kulda til medelever, besøke barn i barnehage utkledd som nisser og dele ut muffins.

I Stiftelsen har vi stor tro på forebyggende og holdningsskapende arbeid, i tråd med klubbens sterke sosiale profil og historiske Vålerenga mot Rasisme. Prosjektet Diversity Wins er rettet mot ungdomsskoler og har som formål å spre kunnskap om hvordan en kan takle diskriminering og rasisme, og lære om mangfoldet i samfunnet. I løpet av 2023 gjennomførte over 300 ungdommer prosjektet på sine skoler (og noen i klubb) som består av et undervisningsopplegg på fem timer.

Nytt av 2023 er et brobyggerprosjekt mellom fengsel og samfunn, kalt Football Works, som gir innsatte muligheten til å delta i idrettsaktivitet og oppfølging mot arbeidslivet i regi av Vålerenga Samfunn. Ved å danne relasjonen med de innsatte allerede mens de er under soning, får de en tilhørighet og et sted å komme til når de er ferdige med soning. Målet er å redusere tilbakefallet til fengsel og bidra med verktøy som gjør at de kan bygge seg et liv etter soning.

Et annet inkluderingsprosjekt er ferietilbud for familier som vi i løpet av 2023 har arrangert fire uker; vinterferie, to uker på sommerferien og høstferien. Til sammen har 39 familier og 154 personer deltatt på tilbudet som er rettet mot familier med lav inntekt. Her har de skapt gode ferieminner sammen med familien blant annet ved besøk på bondegård, hundekjøring, klatrepark, bading, kanopadling, Tusenfryd, ballsport og hotellovernatting. 

Avslutningsvis må vi nevne årets kanskje aller største høydepunkt: 5.junii arrangerte vi tradisjonsrike Fargerik Fotball med 97 skoleklasser med 5.-7.trinnselever fra ulike skoler i Oslo skapte rekordhøy deltagelse med over 2000 barn på Vallefeltet! Som mange av våre prosjekter, har turneringen et stort fokus på verdien av mangfold, Fair Play og Vålerenga mot Rasisme. 

Vålerenga Samfunn ønsker å takke alle involverte i våre prosjekter for 2023, og ser frem til hva vi kan få til sammen i 2024!

About Author

2023 med Vålerenga Samfunn
Rull til toppen