Ung Leder Jenter

Ung Leder Jenter er et prosjekt i samarbeid med Bydel Gamle Oslo for jenter fra 15 – 19 år som er bosatt i bydelen. Programmet gir ungdommene verdifull kompetanse, personlig utvikling og erfaring. 

Utvikle ungdommer i nærmiljøet

Vålerenga Samfunn har mange års erfaring med å utvikle ungdommer og hjelpe de på veien ut i arbeidslivet og til å bidra i sitt lokalmiljø. Ungdommer er en viktig ressurs i samfunnet, og i Stiftelsen har flere engasjerte Unge Ledere som bidrar som blant annet aktivitetsledere i våre prosjekter, både ansatte og frivillige. Vi ser den store verdien av å ha unge rollemodeller for barn i våre prosjekter, og at arbeid for ungdommen i idretten gir viktig erfaring inn i arbeidslivet. Vi ønsker å bidra med å hjelpe flere ungdommer til å utnytte sitt potensiale!

Ung Leder Jenter er et utviklingsprogram som går fra høst til vår, med totalt ca. 15 samlinger. I løpet av programmet skal de unge jentene som deltar få være med på ulike kurs, overnattingssamlinger, studiebesøk, sosiale samlinger og utvikle og gjennomføre et prosjekt sammen. De får blant annet kurs som barneidrettstrener, ungdomsleder, sosial kompetanse i lederrollen, og CV-/søknadskurs. Flere av samlingene tar blant annet for seg temaer som kommunikasjon, inkludering og hvordan være en god rollemodell. Det blir også sosiale samlinger og tett oppfølging mot ungdommenes egne mål. Programmet er gratis å delta på, men man må søke for å få plass. 

Praktisk informasjon

Neste oppstart: Høsten 2023

Omfang: Programmet består av totalt 15 samlinger der to av samlingene er overnatting på hotell. De fleste samlingene som ikke inkluderer overnatting vil være på onsdager fra klokken 17 – 20.

Hvem kan delta? Jenter bosatt i Bydel Gamle Oslo fra 15 – 19 år.

Søknad: For å delta må man fylle ut en søknad om å få plass på programmet. Alle som sender inn søknad blir kontaktet. 

Søknadsskjema herSøknadsskjema Ung Leder Vålerenga  

Spørsmål? For spørsmål om programmet ta kontakt med Julie Braathen, på e-post julie.braathen@vif.no eller tlf. 99341136.

I samarbeid med Bydel Gamle Oslo

Prosjektet har bakgrunn i at Vålerenga Samfunn har inngått en partnerskapsavtale med Bydel Gamle Oslo for fra 2022-2024. Bydel Gamle Oslo er en naturlig samarbeidspartner for Vålerenga Samfunn da vi befinner oss i bydelen, og jobber allerede mye mot målgrupper i lokalmiljøet.

Fra samarbeidsmøte med Bydel Gamle Oslo og øvrige lokale aktører.
Rull til toppen