Påmelding ferieaktivitet

Påmelding ferieaktivitet


Siden du søker om et tiltak for personer med lav økonomi, trenger vi en kontaktperson fra det offentlige som kan bekrefte at du/dere har denne utfordringen. Det kan for eksempel være en NAV- konsulent, sosialarbeider, barnevernskonsulent utekontakt eller kontaktlærer.


Rull til toppen