Følg oss!

FacebookInstagram

Kommende aktiviteter

23 apr 2020
12:00AM
Vennecup

Vaèlerenga mot rasisme singel RGB klippet2

Vålerenga mot rasisme har som mål å være ledende i Norge i sitt arbeid for mangfold og inkludering i fotballen. Vålerenga mot rasisme har blitt et begrep i norsk fotball siden starten i 1996 gjennom sitt mangeårige engasjement mot vold og rasisme i fotballen.

Vålerenga mot rasisme ble etablert i 1996 av klubbens junioravdeling og supportere. Supporterne til Vålerenga hadde på den tiden slitt med dårlig rykte i lengre perioder. Interne grupperinger ønsket å spre vold og rasisme. Klubben og supporterne tok et oppgjør med, og et klart standpunkt mot, vold og rasisme gjennom Fargerik Fotball. Vålerenga mot rasisme har siden 1996 brukt fotballen som et verktøy for å skape god integrering og inkluderingsprosjektet.

Klubbens formålsparagraf:

§ 1: Klubben vil aktivt arbeide for å utvikle Norges mest fargerike fotballmiljø, med klar front mot vold og rasisme.

Klanens formålsparagraf:

§ 8: Vålerenga er Norges mest fargerike idrettslag med medlemmer av ulik nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn. Klanen er stolte over å støtte en sånn klubb. Klanen tar avstand fra enhver form for fordommer pga. hudfarge, nasjonalitet og tro, og vil aktivt bekjempe rasisme og nazistisk aktivitet. Rasistisk og nazistisk aktivitet er ikke forenelig med medlemskap i Klanen. Klanen vil aktivt motarbeide vold på idrettsarrangementer. Voldsbruk er ikke forenlig med medlemskap i Klanen.

Vålerenga mot rasisme skal:

-       sørge for at Vålerenga Fotball er tydelige i sitt budskap mot vold og rasisme.

-       jobbe for at klubben går foran som et godt eksempel når det gjelder Fair Play og gode holdninger på og utenfor banen.

-       jobbe for at alle skal ha mulighet til å bli involvert i idrett og fysisk aktivitet uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, seksualitet, nedsatt funksjonsevne eller sosial bakgrunn.

-       jobbe mot en større deltagelse i organisert idrett blant barn, ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn.

-       gi barn og unge gratis fritidstilbud hvor hensikten er å få de i aktivitet, sette fokus på integrering, gode holdninger.

-       jobbe for at minoriteter blir inkludert og hindre stigmatisering.

I dag er det spillere fra over 76 ulike nasjoner i Vålerenga, noe som er unikt i europeisk klubbsammenheng. Dette gir alle i klubben en fin mulighet til å bli kjent med de ulike kulturer, samtidig som vi bygger vennskap på tvers av livssyn og nasjonalitet. Det byr også på en del utfordringer med så mange ulike livssyn og kulturer i klubben. Derfor er vårt eksisterende samarbeid med ulike partnere så utrolig viktig i vårt mangfold og inkluderingsarbeid.

Vålerenga mot rasisme er godt forankret i klubben

MÅL:Vålerenga mot rasisme tar avstand fra all form for diskriminering, og vil skape gode holdninger og bedre integrering gjennom positive aktiviteter for barn, ungdom og voksne. 

Synliggjøring:
Det er viktig at Vålerenga Fotball som en stor aktør i norsk fotball tar et klart og tydelig standpunkt i en så viktig sak, som samtidig vedrører mange mennesker også utenfor banen.
I dag spiller alle våre lag med Vålerenga mot rasisme på drakter og treningsklær.

Målsettinger for rekruttering i klubben:
Vi ønsker å øke foreldre/familie engasjementet rundt våre spillere med flerkulturell bakgrunn.
Vi ønsker å rekruttere flere trenere/ledere med flerkulturell bakgrunn.
Vi ønsker å rekruttere flere jenter og mødre med flerkulturell bakgrunn til klubben.

Aktiviteter:

Forbildeprosjektet

Fargerik Fotball

Flyktningefotball

Sportskveld

Vennecup

Jentefotballskole

 


Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Tel: 23 24 78 00. PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. Besøksadresse: Innspurten 12 A, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Vi har 264 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2016-19 Vålerenga Samfunn. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2016-19 Web Norge.