Diversity Wins – Setter mangfold og anti-diskriminering på agendaen!

Vålerenga Samfunn satt denne høsten i gang med et nytt og spennende prosjekt, kalt «Diversity Wins». Prosjektet er rettet mot skoler og fotballklubber i nærområdet med formål om å spre kunnskap hvordan takle rasisme og diskriminering, og lære om mangfoldet i samfunnet. 

Workshop om mangfold og anti-diskriminering

Lærere og trenere  involvert i prosjektet var samlet på Intility Arena for oppstarten av Diversity Wins-prosjektet, som bestod av informasjon og deltagelse på workshop om mangfold og anti-diskriminering. Det begynte med en innføring i Vålerenga Samfunns ulike prosjekter for å gi dem en forståelse av organisasjonens arbeid, samt litt om klubbens sosiale profil og historie knyttet til anti- rasistisk arbeid. 

Deretter var det tid for workshop med mangfoldsrådgiver Daniel Getaneh Hatland. Her ble det lagt vekt på temaene rasisme, diskriminering og hets, etterfulgt av råd om hvordan man kan oppnå psykologisk trygghet.

De samme lærerne og trenerne skal delta på en workshop til i forbindelse med prosjektet, men da med temaene «Seksualitetsmangfold og LHBTQ+» i regi av Organisasjonen Fri Oslo og Viken. 

Lærere og trenere deltar på workshop for å forberede seg til å undervise i tematikken i Diversity Wins!
Lærermanual og arbeidsbok for elever og lærere som detltar i Diversity WIns.
Over 300 ungdommer gjennom prosjektet før jul

I første periode av Diversity Wins- prosjektet, som er frem til jul, skal over 300 barn og unge ha gjennomført undervisningsopplegget. 240 av disse kommer fra ulike ungdomsskoler i Oslo og ca. 80 kommer fra barne- og ungdomslag i klubben. 

Espen Hildre, lærer fra Sofienberg ungdomsskole, ser frem til å delta i prosjektet med sin klasse og virkelig sette fokus på anti- diskriminering og å feire hverandres ulikheter; 

– Dette er et viktig prosjekt og svært relevant og i tråd med skolens verdier. Vi må lære å anerkjenne hverandres ulikheter, forklarer han.

Samling for 80 barn i gymsalen på Intility

1.November samlet trenere og unge ledere i klubben 80 barn og unge som spiller fotball i Vålerenga. Dette var en oppstartssamling til prosjektet der de fikk lære om historien bak Vålerenga mot Rasisme, samt gjennomført øvelser og refleksjonsoppgaver knyttet til temaene i prosjektet. Det ble en vellykket samling som kan være med på å bevisstgjøre og være holdningsskapende både på og utenfor banen. 

Lagene i klubben som er med i prosjektet skal i tillegg til denne felles- samlingen ha en egen Diversity Wins- samling kun med sitt eget lag og deretter delta på avslutningsarragementet på Intility Arena. 

Barn og unge fra klubben på fellessamling i forbindelse med "Diversity Wins".
Vegar Hedenstad fra Vålerenga Elite og Julie Braathen fra Vålerenga Samfunn på besøk på Sofienberg skole i forbindelse med Vålerengatimen og Diversity Wins.
Vålerengatimen

Som en del av prosjektet, får også skolene som deltar storfint spillerbesøk fra Vålerenga Fotball Elite for å ha «Vålerengatimen». Skolebesøket består av praktiske øvelser og refleksjonsoppgaver med temaer som Vålerenga mot Rasisme, Inkludering, Fair Play og hvordan være en god lagkamerat. 

Prosjekt utover landegrensene

Vålerenga Samfunn samarbeider tett med den internasjonale stiftelsen European Football Development Network (EFDN) for å gjennomføre  prosjektet, som er finansiert av Erasmus+. Prosjektet strekker seg over syv ulike europeiske klubber og involverer seks forskjellige land. Det vil si at prosjektet går parallelt i følgende medlemsklubber hos EFDN som også tar del i prosjektet; Real Betis (Spania), Dundacion Alcoraz (Spania), Rangers Charity Foundation (Scottland), Bayer 04 Leverkusen (Tyskland) og Excelsior Rotterdam (Nederland).

About Author

Diversity Wins – Setter mangfold og anti-diskriminering på agendaen!
Rull til toppen