Frivillighetskonferanse 2022

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 inviterer Vålerenga i samarbeid med Oslo Idrettskrets, Frivillighet Norge, NFF Oslo og Oslo kommune (OXLO) til frivillighetskonferanse onsdag 9.november. Konferansen er gratis, og arrangeres i gymsalen på Intility arena (Valle Hovin VGS). 

Har du spørsmål vedrørende konferansen ta kontakt med Jannicke Aas på jannicke@vif.no eller 404 52 104

Program – 9.november 2022

 
15 – 15.30 Omvisning Intility Stadion
15.30 – 16.00 Fremmøte, registrering og enkel bevertning
16.00 Frivillighetens kraft og mulighet- samfunns- og egenverdi v/Sven Mollekleiv
16.10

Alle skal med v/Barne og Familieminister Kjersti Toppe

 • Hva vil regjerningen gjøre for å realisere Fritidserklæringen og sikre rett til deltakelse for alle?
16.25

Rekruttere, organisere, motivere og tilrettelegge v/ Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge

 • Resultater fra Frivillighetsbarometeret 2021 og tiltak som virker?
 • Hvordan sikre deltakelse og mangfold i frivilligheten, nå og i fremtiden
16.35

Frivillighetens betydning og myndighetenes rolle som tilrettelegger og støttespiller  v/statssekretær Gry Haugsbakken

 • Hvilke tiltak vil bli iverksatt?  Hva vil regjeringen konkret gjøre for å bidra til å styrke frivilligheten?
16.45

Oslo Idrettskrets – hva gjør idretten for at «alle skal med» v/ Marcela Bustos, leder OIK

 • Hva må idretten selv gjøre; forpliktelse, etterlevelse og oppfølging
 • Hva ønskes av sentrale og kommunale myndigheter
 • Hvordan kan idrettskretsen og kommunen bidra til å styrke klubbenes arbeid med å tilrettelegge for mer og bedre frivillighet
16.55

Hvordan mobilisere flere frivillige ved å bruke idretten som et verktøy til inkludering, deltakelse og utvikling?

 • Presentere prosjekter og tiltak som hindrer økonomiske barrierer, bekjemper rasisme, sikrer mangfold og likestilling i Stiftelsen 
 • Vålerenga Fotball Samfunn v/Jannicke Aas og Svein Helge Liknes
 • Våre alternativ nå v/Kyrre Alvær, styreleder Klemetsrud IL
 • Ungdom som vil og kan v/Monir Rfifi og Argjenta Rusithi, Haugerud IF
 • Betydningen av anlegg v/Einar Eriksen, styreleder Sagene IF
 • Paneldebatt: Omar Samy Gamal (Byråd for kultur, idrett og frivillighet), Klemetsrud IL, Haugerud IF, Sagene IF, Vålerenga. Ledet av Magne Brekke, Oslo Idrettskrets.
17.45 Pause
18.00

Ungdommen – en undervurdert ressurs?

 • Viktigheten av å bruke ungdommen, opptatt av bærekraft, trygghet og frivillighet v/Julie Braathen og Jamil  Dost 
 • Hvordan benytte ungdomsressurser på flere arenaer i fotballen v/Jo Evensen, NFF Oslo
18.20

Hvordan ta imot et nytt nabolag og skape et tilbud for aktive og frivillige i topp og bredde?

 • Paneldebatt om tiltak som virker og hva som må til. V/ Harriet Rudd (klubbdirektør Vålerenga Fotball), Tuva Ørbeck Sørheim (styreleder Vålerenga Fotball Elite), Rasmus Aarflot (sponsorsjef OBOS) og Marcela Bustos (leder Oslo Idrettskrets). Ledet av Sven Mollekleiv
18.55

Frivilligheten, myndigheter og næringsliv. Roller, samspill og partnerskap.

 • Sikre langsiktige, forutsigbare rammevilkår for å sikre bærekraft og aktiviteter for alle i klubbene
 • Utvikle forpliktende samarbeidsmodeller
 • Paneldebatt med Ane-Guro Skaare Rekdal (visepresident NFF), Rasmus Aarflot (sponsorsjef OBOS), Raymond Johansen (byrådsleder for Oslo byråd) og Thor Gjermund Eriksen (administrerende direktør, Norsk Tipping). Ledet av Sven Mollekleiv.  
19.50

Veien videre

 • Forpliktelse og konkrete tiltak. Hva skal vi ha fått til et år fra nå v/Sven Mollekleiv

Innledere og paneldeltagere

Sven Mollekleiv, Styreleder Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn

Kjersti Toppe, Barne- og familieminister (SP)

Raymond Johansen, leder for Oslo byråd (AP)

Omar Samy Gamal, Byråd for kultur, idrett og frivillighet (SV)

Gry Haugsbakken, Statssekretær Kultur- og likestillingsdepartementet (AP)

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær Frivillighet Norge

Marcela Bustos, Leder Oslo Idrettskrets

Magne Brekke, Generalsekretær Oslo Idrettskrets

Dag Endal, styreleder Haugerud IF

Rasmus Aarflot, sponsorsjef OBOS

Elin Horn, styremedlem Vålerenga Samfunn

Kyrre Alvær, styreleder Klemetsrud IL

Harriett Rudd, Klubbdirektør, Vålerenga Fotball

Tuva Ørbeck Sørheim, Styreleder Vålerenga Fotball Elite 

Ane- Guro Skaare Rekdal, Visepresident Norges Fotballforbund

Thor- Gjermund Eriksen, Administrerende direktør Norsk Tipping

Jannicke Aas, Daglig leder Vålerenga Samfunn 

Julie Dale Braathen, Prosjektleder Vålerenga Samfunn 

Svein Helge Liknes, prosjektleder Vålerenga Samfunn 

Jamil Dost, Ung Leder Vålerenga Samfunn 

Einar Eriksen, styreleder Sagene IF

Jo Evensen, kretsleder NFF Oslo

Rull til toppen